Wonen
binnen
Litswente

Het vinden van een geschikte woonvorm kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen en behoeften.
Waar het voor de een ideaal is om een bestaande woning aan te passen, kan het voor de ander een oplossing zijn om begeleid te wonen.

Werken
binnen
Learhûs

In alle rust kennis maken met werkritme, werkzaamheden en sociale contacten. Daar gaat het om in het kleinschalige Learhûs van de Litswente.
Het is een leer- en werkplek voor jongeren met een bijzondere hulpvraag, vanuit het principe dat ieder zijn eigen talenten gebruikt.

Leren,
jezelf
ontplooien

Ontmoeting, je realiseren dat het wederzijdse afhankelijkheid is dat ons bindt. Daarom willen we op een oprechte manier met elkaar werken en leven. Met zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten.
In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft.

Een bijzondere vorm van gezamenlijk leven.
Met oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten. Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling, aan groei. Met heel ons hart,